Uši širom otvorene

Jačanje kompetencija učenika s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
enhr

IZVJEŠĆE S RADIONICE br.1  (UVODNA)

Radionica održana u 4 grupe:

24.11.2010. – I grupa

29.11.2010. – II grupa

01.12.2010. – III grupa

03.12.2010. – IV grupa

Ukupno učenika: 46

a) Predstavljanje projekta „Uši širom otvorene“ i radionica za razvoj socijalnih kompetencija

b) Upoznavanje s temama radionica:

1.      Socijalne vještine: Aktivno slušanje – razumijevanje uputa

2.      Socijalne vještine: Samokontrola (kako izaći na kraj s neugodnom situacijom)

3.      Socijalne vještine: Donošenje odluka

4.      Socijalne vještine: Postavljanje ciljeva

5.      Socijalne vještine: Samonagrađivanje

6.      Socijalne vještine: Kako reagirati na neuspjeh

7.      Asertivnost (kako se zauzeti za sebe)

8.      Kako napisati molbu za posao

9.      Kako pronaći posao koji se nudi i zadržati ga

10.  Kako se ponašati tijekom intervjua za posao

c) Upoznavanje s načinom rada na radionicama za razvoj socijalnih kompetencija

( interaktivni pristup, sjedenje u krugu, donošenje pravila ponašanja na radionicama)

d) Ispunjavanje ankete za početnu procjenu socijalnih kompetencija

e) Evaluacija realiziranog:

Učenici upoznati s projektom „Uši širom otvorene“, s temama radionica i s načinom rada u okviru istih te ispunili anketu za procjenu socijalnih kompetencija. Učenici su došli u velikom broju, čak su došli i učenici koji se nisu prijavili za sudjelovanje u projektu. Vrlo su zadovoljni radionicama za razvoj strukovnih kompetencija i motivirani za iste te smatraju da će im i radionice za razvoj socijalnih kompetencija biti korisne kako za buduću profesiju tako i za njihov osobni rast i razvoj (stjecanje novih znanja i vještina). Učenici su također zamoljeni da predlože teme i fokus radionica (npr. treba li više fokusirati se na pisanje životopisa ili molbe ili na pripreme za intervju). Većinom su se složili s planom, programom i načinom rada koji im je predložen s time da je dogovoreno da će moći tijekom radionica svaki put davati povratne informacije na istu temu.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.2 :  SAMOKONTROLA

Radionica održana u 3 grupe:

09.02.2011. – I grupa – 1a, 1b, 2a

11.02.2011. – II grupa – 3d, 3e

01.04.2011. – III grupa – – 3a, 3c, 4a, 4b

Ukupno učenika:

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog

2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama

3.Uvod

Upoznavanje s temom: Samokontrola

Upoznavanje učenika s temom. Učenicima je predstavljena važnost samokontrole u svakodnevnom životu, ali i budućem profesionalnom. Učenicima su postavljena pitanja :Što za njih znači imati samokontrolu, da li su se nedavno našli u situaciji da su izgubili kontrolu, kako je to izgledalo, što su napravili? te je uslijedila kratka rasprava.

4. Nakon kratke rasprave, učenicima je prikazan isječak iz animiranom filma, gdje je vidljiva scena gubitka samokontrole (isječak iz animiranog filma “Shrek”3.), a učenici su podijeljeni u dvije grupe, dobili su upute za rad, hamer papire i flomastere i zadatak odgovoriti na slijedeća pitanja i kasnije ih izložiti i raspraviti s ostalim učenicima:

1. grupa: – Što je dovelo gubitka samokontrole?

–          Kako se ponašala osoba koja je izgubila kontrolu nad sobom?

–          Koje je osjećaje pokazivala osoba u trenutku prije nego je izgubila samokontrolu?

2. grupa: – Koje su moguće posljedice gubitka samokontrole?

–          Kako se osjećala žena Fiona, kako su se osjećala djeca?

–          Što je osoba mogla drugačije napraviti?

5. Demonstracija situacije –  Igranje uloga: Gubitak samokontrole u svakodnevnom životu – na praksi, u školi. Učenici su dobili novi zadatak – Osmisliti primjer situacije u kojoj je kolega na praksi izgubio samokontrolu. Učenici su ponovno podijeljeni u dvije grupe u kojima su trebali razraditi skeč, odabrati glumce i odglumiti u sljedeće dvije demonstracije:

Demonstracija br.1. – Učenici su pripremili skeč u kojem osoba izgubi kontrolu.

Demonstracija br2: Učenici su pripremili skeč u kojem Osoba koja gubi kontrolu, uspije zadržati samokontrolu i mirno riješiti problem.

6. S učenicima su prokomentirane demonstracije kao i situacije iz svakodnevnog života – Da li su ikada vidio da je netko od kolega na praksi ili čak i sam šef izgubio samokontrolu? Opis situacije. Što se dogodilo? Da li se njima na stručnoj praksi ili u školi ikada dogodilo da izgube samokontrolu? Zašto je to opasno? Što se može dogoditi?

7. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

8. Evaluacija realiziranog:

Tema je vrlo dobro prihvaćena od svih razreda i pokazala se vrlo korisnom. Učenici svih razreda u kojima je provedena radionica pokazali su veliki interes i motivaciju za navedenu temu. Posebno im se svidjelo gledanje isječka iz crtanog filma Shrek. Rado su sudjelovali u raspravama o situacijama u kojima gube samokontrolu i navodili su puno osobnih primjera.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.3: POSTAVLJANJE CILJEVA

Radionica održana u 3 grupe:

09.03.2011. – I grupa – 1a, 1b, 2a

11.03.2011. – II grupa – 3d, 3e

18.03.2011. – III grupa – – 3a, 3c, 4a, 4b

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog
2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama
3. Uvod

Upoznavanje s temom: Postavljanje ciljeva

Učenicima je predstavljena važnost postavljanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva u životu. Objašnjavana je veze između postavljanja realnih i ostvarivih ciljeva i uspješnosti u odrasloj dobi. S učenicima je razgovarano koliko oni u sadašnjoj poziciji samostalno postavljaju ciljeve, na koji način i s kojom motivacijom to rade.

1. Rasprava o temi, uz usmjeravanja na različite vrste ciljeva kojima utječu na njihov  život.

Da li je važno imati ciljeve u životu? Zašto? Da li razlikujete što su to kratkoročni cijevi, a što dugoročni? Možete li dati primjere? Da li je netko uspio nedavno ostvariti svoj kratkoročni cilj? Kakvog je on bio karaktera osobnog ili profesionalnog? Koje su razlike? Kako ste se osjećali kada ste ostvarili ciljeve? Da li ste odmah planirali daljnje ciljeve? Da li imate običaj donositi novogodišnje ciljeve (planove)? Da li postoji neki cilj koji ste si zacrtali, a nikako ga ne možete ostvariti? Zašto se nije ostvario? ( da li je on uopće realan, što je potrebno napraviti da se ispuni?)

2. Učenicima podijeljene na komadu papira sljedeće sastavnice vještine:

 1. Uoči razliku između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.
 2. Drži na umu da tvoj dugoročni cilj može biti osobni i profesionalni.
 3. Pazi da se tvoji budući ciljevi slažu s tvoim interesima i sposobnostima.
 4. Razmisli što za tebe znači uspjeh ili neuspjeh.
 5. Pripazi da tvoje obrazovanje bude dovoljno široko da ti omogući da postigneš uspjeh.
 6. Odredi neke kratkoročne ciljeve na kojim odmah možeš početi raditi.
 7. Prikupi što više podataka o svom dugoročnom cilju.
 8. Poduzmi prvi korak koji je potreban za postizanje cilja.

3. Uvježbavanje vještine:

Vježba br.1.

Koristeći gornji podsjetnik o Postavljanju ciljeva svaki učenik trebao je na papir napisati jedan svoj dugoročni profesionalni cilj.

Učenici su zatim podijeljeni u u parove. Jedan učenik je intervjuirao drugoga postavljajući slijedeće pitanja, a odgovore su zapisali.

1.Kako ćeš ti taj cilj ostvariti, što moraš poduzeti?

2.Što bi za tebe značilo da uspiješ ostvariti taj cilj?

3. Što bi za tebe značilo ako ne uspiješ ostvariti taj cilj?

4. Koji ćeš prvi korak poduzeti da bi taj cilj ostvario?

Nakon što je jedan učenik dao odgovore na postavljena pitanja, a drugi ih zabilježio, zamijenili su uloge, tako da svi učenici odigrali jednu i drugu ulogu.

Diskusija:

Učenici dobrovoljci su pročitali svoje  odgovore, nakon čega je uslijedila rasprava- da li je moguće ostvariti cilj, da li su aktivnosti koje se planiraju poduzeti prikladne, da li netko ima dodatne ideje što bi se još moglo poduzeti da se ostvare ciljevi?

Motivirati učenike da zaključe da li je važno postavljati ciljeve u svom životu. Ukazati još jednom na što se sve mora misliti i što poduzeti da bi se cijevi ostvarili. Što smo uspješniji u realizaciji ciljeva, postavljamo si veće ciljeve i postajemo uspješniji i sretniji u osobnom i profesionalnom životu.

4. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

5. Evaluacija realiziranog:

Tema je posebno dobro prihvaćena od trećih i četvrtih razreda i pokazala se vrlo korisnom. Učenici su pokazali veliki interes i motivaciju za temu te su je mogli lako povezati se događajima iz svakodnevnog života u školi i na praksi, ali i u privatnom životu. Rado su i aktivno sudjelovali u raspravama i drugim predviđenim aktivnostima.

Sadržaj radionice za prve razreda smanjen je i modificiran isključivo na konkretne zadatke. Na radionici s učenicima prvih razreda puno vremena se provodi usmjeravajući ih na poštivanje pravila grupe. Prvi su razred i tek se usmjeravaju na radionički grupni rad.Unatoč prilagodbi radionice čini se da je tema radionice ipak bila prezahtjevna, pokazivali su malo interesa i slabo se uključivali u aktivnosti, neki pojmovi bili su im nerazumljivi.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br. 4:  DONOŠENJE ODLUKA

Radionica održana u 3 grupe:

23.02.2011. – I grupa – 1a, 1b, 2a

11.03.2011. – II grupa – 3d, 3e

18.03.2011. – III grupa – 4a, 4b

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog

2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama

3. Uvod

Upoznavanje učenika s temom. Predstaviti im važnost pravilnog donošenja odluka za njihovu uspješnost u socijalnim odnosima, u školi, na praksi i  jednog dana na poslu. Koje su značajne pravilno donesene odluke, te uočiti razliku između „želja“ i „potreba“. Osvijestiti koliko često u svakodnevnom životu donose odluke, na koji način ih donose, koje su kratkoročne i dugoročne posljedice takvih odluka

Motivirati učenike na raspravu o temi, uz usmjeravanja na različite vrste važnosti odluka na budući život. Mogu se postaviti slijedeća pitanja:

a)    Koju je odluku u današnjem danu donio svatko od Vas? ( npr. odlučili ste doći u školu, a mogli ste donijeti i neku drugu odluku, odlučili kojim putem ćete ići u školu, kada se probuditi, da li i što doručkovati, što ćete raditi nakon nastave…)

b)   Koju ste važnu odluku za Vaš budući život donijeli u zadnje vrijeme?

(primjerice da se uključite u školski projekt, da se upište u željeno zanimanje, da usavršite u nekoj vještini- stranom jeziku, informatici, sportu, da ćete više učiti i ne izostajati s nastave…)

Na hamer papir razvrstati neke primjere prema važnosti dugoročne odluke (veći utjecaj na život) i kratkoročne odluke (svakodnevne).

Raspraviti što je sve utjecalo da su učenici donijeli baš te odluke ( da li je na njihove odluke utječu odrasli/njima važne osobe, da li odluke donose samostalno, o čemu sve razmišljaju kada donose odluke, koje je odluke i kada najteže donijeti..) Uputiti ih na promišljanje tko odluke donosi kada smo djeca, tinejdžeri, odrasli… Kako je njima donositi odluke…

4. Uvježbavanje ponašanja: ( kreiranje priče i igranje uloga):

Učenici podijeljeni u dvije grupe, obje dobile početni dio priče, a samostalno pišu nastavak priče. Dobrovoljci odglumili što se dogodilo.

5. Upitati učenike da li netko ima primjer za njega važne odluke koju upravo mora donijeti. Cijela grupa pomože služeći se danom uputom.

6. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

7. Evaluacija realiziranog:

Tema je posebno dobro prihvaćena od trećih i četvrtih razreda i pokazala se vrlo korisnom. Učenici  trećih i četvrtih razreda vrlo su aktivno sudjelovali u raspravama i ostalim aktivnostima predviđenim radionicom te su pokazali veliki interes za temu.

Sadržaj radionice za prve razreda smanjen je i modificiran isključivo na konkretne zadatke. Na radionici s učenicima prvih razreda puno vremena se provodi usmjeravajući ih na poštivanje pravila grupe. Prvi su razred i tek se usmjeravaju na radionički grupni rad.Unatoč prilagodbi radionice čini se da je tema radionice ipak bila prezahtjevna, pokazivali su malo interesa i slabo se uključivali u aktivnosti, neki pojmovi bili su im nerazumljivi.

Proveden je razgovor s učenicima o temama koje bi željeli da obradimo koje bi ih interesirale budući da su naveli da su im zadnje dvije teme bile dosadne.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.5: SAMONAGRAĐIVANJE

Radionica održana:

23.03.2011. – I grupa – 1a, 1b, 2a, 3e

Ukupno učenika:

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog

2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama

3. Uvod:

Učenici su upoznati s temom. Podsjetilo ih se na prethodno obrađenu temu postavljanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva te kako su se osjećali kada su realizirali neke od postavljenih ciljeva, te da li su se za taj ostvareni cilj nagradili.

4. Učenici motivirani na raspravu o temi, uz usmjeravanja na različite vrste samonagrađivanja.

– Postavljena pitanja:

1) Da li kada ostvarite neki svoj cilj nagradite na neki način sami sebe (npr.dobite dobru ocjenu u školi, uspješno odradite stručni zadatak na praksi, pomirite posvađane prijatelje…). Ako je odgovor potvrdan- opišite kakva je to nagrada.

2) Ako se do sada nakon uspješno ostvarenoga cilj niste nagrađivali, što mislite da li bi to bilo dobro i poticajno. Kako bi se mogli nagraditi? (odgovore zapisati u kolonu na hamer papiru, da svi učenici vide i mogu o njima raspravljati) Voditelji moraju stalno usmjeravati da nagrade moraju biti realne i ostvarive, te sukladne veličini ostvarenoga cilja.

S učenicima se provedena kratka rasprava.

Učenicima podijeljene na komadu papira sljedeće sastavnice vještine:

 1. Razmisli za koje se ciljeve želiš nagraditi
 2. Odredi nagrade
 3. Kreni u ostvarivanje cilja
 4. Nagradi se kad ostvariš cilj

Demonstracija vještine-Samonagrađivanja:

Uputa za Vježbu br.1.

Svi članovi grupe sjedaju u krug, voditelj im podijeli papiriće i olovke.

Svatko treba na mali papirić napisati što želi u kratkom roku ostvariti (kratkoročni cilj), te kako će se nagraditi za ostvareno. ( uz upozorenje da nagrada mora biti ostvariva i odgovarajuća ostvarenom cilju). Papirići se pomiješaju na hrpu, te se iz nje izvalače, dobrovoljci čitaju odgovore i komentiraju. (daju ideje da li je nagrada ostvariva i odgovarajuća ostvarenom cilju)

Demonstracijska igra:

Učenici su podijeljeni u dvije grupe (ovisno o ukupnom broju) te su morali osmisliti stazu koju jedan po jedan moraju preći , a da im jaje ostane na žlici. Traži se timski rad, jer tek kad jedan uspješno pređe zadani put, može drugi član tima krenuti. Ako jaje padne, potrebno je krenuti ispočetka.Pobjednik je ona grupa, koja u najkraćem roku prenese jaja.

Kada se dobije grupa koja je pobijedila bira kako će se za svoj trud samonagraditi.

Voditeljice su nagradile učenike za uložen trud i aktivnost na radionici keksima i sokom.

6. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

7. Evaluacija realiziranog:

Učenici su bili zadovoljni temom radionice i pokazali zapravo da se na neki način i samonagrađuju. Učenici su spoznali važnu razliku između samonagrađivanja nakon ostvarenog cilja  i nagrađivanja bez povoda te su motivirani da primjenjuju naučenu vještinu kako bi se sami još više usmjeravali na ostvarivanje svojih ciljeva, bili zadovoljniji sobom i ostvarili više u životu.

S ostalim učenicima nije odrađena ova tema radionice jer u zakazani termin radionice za 25.03. se išlo na zajedničku radionicu s Bjelovar – priprema za Sajam u Gudovcu.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br. 6: ASERTIVNOST

Radionica održana u 3 grupe:

06.04.2011. – I grupa – 1a, 1b, 2a

08.04.2011. – II grupa – 3d, 3e

15.04.2011. – III grupa – – 3a, 3c, 4a,

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog

2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama

3. Uvod:

Učenici upoznati s temom.

Primjer iz svakodnevnog života:

Stojite u dugom redu u trgovini i čekate red. Odjednom dolazi nepoznata osoba sa prepunim kolicima i ugura se u red ispred vas. Što ćete napraviti?

–          nakon primjera učenika kako bi oni reagirali (brainstorming), daje se primjer asertivnog ponašanja u navedenoj situaciji

Definiranje asertivnog ponašanja: ˝Biti asertivan znači jasno reći što mislite, osjećate i želite na pristojan i odlučan način, bez očekivanja da će uvijek biti po našem.˝

4. Učenici upoznati s TI –govorom i JA-govorom. Brainstorming s učenicima, navodili što bi bio koji od navedenog govora. Objašnjenje:

“JA poruke” su način govora pomoću koga možemo utjecati na promjenu ponašanja bez nametanja krivice, bez napadanja, povređivanja. One omogućavaju da osoba promjeni  ponašanje bez lošeg mišljenja o sebi.

5. Vježbanje JA GOVORA .

Učenicima se dane kartice s navedenim primjerima situacija, a njihov je zadatak tada bio upotrijebiti ja poruke. Učenici su dali i svoj primjer iz svakodnevnog života.

6. Rad u grupama:

Učenicima su podijeljene kartice sa karakteristikama određenog stila komunikacije (agresivan, pasivan, pasivno – agresivan i asertivan) koje su morali razvrstati po navedenim stilovima nakon čega slijedi kratka rasprava. Učenici su upoznati s karakteristika ponašanja osoba s određenim stilom ponašanja. Koji stil ponašanja imaju učenici? Kako promijeniti naš stil ponašanja?

7. Rad u paru/igranje uloga:

Svaki par dobio je papirić na kojem je opisana jedna od svakodnevnih situacija sa zadatkom da odglume opisan događaj na asertivan način. Učenici su imali par minuta pripreme i dogovora te su demonstrirali svoju situaciju ostalima nakon čega slijedi rasprava. Koji je stil ponašanja korišten? Ponavljanje dok učenici nisu usvojili asertivni stil ponašanja .

8. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

9. Evaluacija

Učenici su bili zadovoljni provedenom temom i istakli je kao vrlo korisnom. Navodili su da je jako lako naučiti pravila vještine, ali je jako teško upotrebljavati je u svakodnevnom životu. Učenici su motivirani da primjenjuju naučenu vještinu koristeći asertivne načine rješavanja problemnih situacija kako bi bili zadovoljniji sobom i ostvarili više kvalitetnih socijalnih kontakata i bili bolje prihvaćeni u društvu.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.7 :  KAKO NAPISATI ŽIVOTOPIS I MOLBU ZA POSAO

Radionica održana u 3 grupe:

20.04.2011. – 1a, 1b, 2a, 3d, 3e

04.05.2011. –  4a, 3a, 3c

13.05.2011. – 4b

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug

2. Podsjećanje na pravila ponašanja

3. Uvod

Upoznavanje s temom: Kako napisati životopis i molbu za posao

Voditeljice su učenicima razgovarale o tome znaju li kako izgleda postupak traženja zaposlenja i javljanja na natječaje. Znaju li znaju što je to molba za posao, što je to životopis. Također su utvrđene razlike između molbe i životopisa. Voditeljice radionice nadopunjavale su odgovore učenika informacijama o tome što je životopis, kako treba izgledati, na što treba paziti prilikom pisanja životopisa, što treba sadržavati.

4.Nakon kratke rasprave i uputa učenici su dobili zadatak sami napisati svoj životopis.

Učenicima je podijeljen obrazac životopisa (i još jednom kratko pojašnjen način pisanja). Svatki učenik za sebe je pisao svoj životopis  s uputom i stalnom pomoći voditeljica kako napisati/prikazati svoje podatke uz napomenu da životopis treba konstantno dopunjavati ukoliko se npr. dodatno usavrše ili steknu novo radno iskustvo…

Nakon životopisa, pokazan im je i obrazac za pisanje molbe za posao te su nakon toga sami pisali svoj primjerak molbe za posao na određeni natječaj.

5.Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

6.Evaluacija realiziranog:

Tema je dobro prihvaćena među učenicima. Svi su bili aktivni, pokazali su veliki interes za temu i postavljali su dodatna pitanja. Način rada im se svidio i rado su sudjelovali u aktivnostima. Većina učenika je prvi puta pisala životopis. Učenici koji su došli iz COO Zagorska su u završnom razredu pisali životopis, ali su podosta i zaboravili stoga i je bilo jako korisno jer će im trebati za buduće zaposlenje i možda već ovo ljeto za neki sezonski posao.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.8 :  KAKO SE PONAŠATI TIJEKOM INTERVJUA ZA POSAO

Radionica održana u 3 grupe:

13.05.2011. – I grupa – 4b

18.05.2011. – II grupa – 1a, 1b, 2a

20.05.2011. – III grupa – 3d, 3e

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug

2. Podsjećanje na pravila ponašanja

3. Uvod

Upoznavanje s temom: Kako se ponašati tijekom intervjua za posao

Voditeljice radionice razgovarale su s učenicima o tome znaju li što je to intervju za posao i znaju li kada i zašto poslodavac organizira intervju za posao. Dana je poveznica s traženjem prakse – da se prisjete kako im je protekao razgovor kada su tražili stručnu praksu (kako su se tada osjećali i sl.).

Učenicima je objašnjeno da je svaka slična situacija u kojoj se propituje nešto vezano za njihove sposobnosti, znanja i osobnost- zapravo dosta stresna situacija, ali da oni mogu sebi puno olakšati ako se za takvu situaciju dobro pripreme.

Odgovori učenika zapisivali su se na velikom papiru,a voditeljice su odgovore nadopunjavale dodatnim informacijama (postupak odabira kandidata).

4. Kratki razgovor i rasprava o tome što je intervju, što će poslodavac procjenjivati tijekom intervjua, što će poslodavac saznati o meni tijekom intervjua, kako se pripremati za intervju.

5. Igra uloga – učenici su podijeljeni u parove, s time da je jedan glumio poslodavca, a drugi posloprimca te su uvježbavali proces intervjua za posao. Voditeljice su učenicima podijelile Podsjetnik sa pitanjima koja se najčešće postavljaju na intervjuu za posao, a kandidatima koji dolaze na razgovor ponovile da slijede upute koje su dobili prethodno na radionici (kako se ponašati na intervjuu za posao).

Nakon toga razgovarali smo o tome kako su se osjećali za vrijeme intervjua u obje uloge, kako im je bilo u situacijama kada je poslodavac bio malo oštriji i direktniji s pitanjima, kako kad je bilo suprotno i sl.

5.Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

6.Evaluacija realiziranog:

Tema je bila dobro prihvaćena među učenicima. Čak su i učenici prvih i drugih razreda bili zainteresirani za temu i rado su sudjelovali. Svim učenicima se posebno svidjelo igranje uloga – simulacija intervjua za posao.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br. 9: Kako pronaći i zadržati posao?

Radionica održana u 3 grupe:

13.05.2011. – I grupa – 4b

18.05.2011. – III grupa – 1a, 1b, 2a

20.05.2011. – II grupa – 3d, 3e

Razrada aktivnosti:

1. Sjesti se u krug, da dobro vidimo jedan drugog

2. Podsjećanje na pravila ponašanja na radionicama

Razrada aktivnosti:

3. Uvod:

Učenici upoznati s temom. Razgovor vođen pomoću pitanja: da li znaju kako se traži posao, gdje se poslovi oglašavaju i koja se državna institucija bavi pomaganjem u pronalasku zaposlenja i sl.? Da li je neka njima poznata osoba nedavno tražila posao, koja su njena/njegova iskustva? – Odgovore upisani na hamer papir.

Voditeljice su nadopunile odgovore učenika o tome gdje se sve mogu naći informacije o  otvorenim radnim mjestima nakon čega se ponovno povela diskusija Što znači aktivno traženje zaposlenja i zašto je ono važno – brainstorming.

Vježba br.1

Osiguran pristup internetu – laptop – učenici su dobili zadatak da u 15 minuta pronađu web stranice sa oglasima za posao, te odaberu za sebe prikladan posao na koji bi poslali zamolbu. (isprintati oglase ili ih prepisati) – uslijedila diskusija koju su dopunjavale voditeljice potrebnim informacijama.

Smisao ove vježbe bio je i da učenici budu realni obzirom na svoje sposobnosti i iskustvo, te da u početku budu voljni startati i stjecati iskustvo i na poslovima koji su manje zahtjevni, s ciljem stjecanja radnog iskustva i preporuka.

Kako zadržati posao?

Učenici su motivirani da se sami dosjete što više potencijalno negativnih ponašanja koje nikako na radnom mjestu ne bi smjeli primjenjivati – brainstorming

Igranje uloga-igrokaz

Učenici podijeljeni u dvije grupe, sa zadatkom da opišu situaciju zbog koje bi mogli izgubiti posao. Iz svake grupe dobrovoljci su pripremili kratki igrokaz glumeći poslodavca i radnika koji je učinio neki prekršaj zbog kojeg može ostati bez posla.

Nakon odgledanog igrokaza jedne i druge grupe povedena je kratka rasprava u kojoj su učenici dali svoje mišljenje kako bi oni postupili u sličnoj situaciji te kako bi pokušali ispraviti svoje ponašanje i odnos sa šefom i ipak zadržati posao.

Sastavnice vještine Kako zadržati posao?

1.Nauči što treba znati o novom poslu (slobodno pitaj svog mentora/šefa sve što ti nije jasno, u početku će biti dosta pitanja)

2.Dolazi redovno i na vrijeme na posao (radije kreni ranije zbog mogućih problema u prometu, nove dionice puta i nepredviđenih situacija. Ukoliko si bolestan/na, obavezno  što prije javi telefonski šefu, te pribavi lječničku potvrdu)

3.Na posao dolazi uredno pripremljen/na (radno odijelo i radna obuća-čista i uredna, vanjski izgled čist i njegovan- bez suvišnog nakita, nokti uredno njegovani..)

4. Pazi na svoje ponašanje (bez pušenja za vrijeme radnog vremena, nemoj nositi slušalice i slušati muziku na radnom mjestu, nemoj žvakati kaugumu, nemoj nepotrebno razgovarati sa kolegama za vrijeme radnog vremena)

5.Slušaj upute svog šefa i svojih kolega

6.Pomaži drugima i budi susretljiv/a

4. Ispunjavanje upitnika o zadovoljstvu učenika povedenom temom

5. Evaluacija realiziranog:

Tema je odlično prihvaćena od svih razreda i pokazala se vrlo korisnom. Učenici su pokazali veliki interes i motivaciju za navedenu temu, istakli je vrlo korisnom za blisku budućnost kada će se i sami naći u takvim situacijama. Navode da su naučili kako se koristiti internetskim portalima za pronalazak posla te kako zadržati posao, što to sve predstavlja. Neki će pokušati pronaći sezonski posao preko ljeta pa će im naučeno dobro doći i sigurno im pomoći. Rado su sudjelovali u raspravama, a posebno u vježbama kojima se glumi.

______________________________________________________________________________________________________

RADIONICA br.10 : ZAVRŠNA RADIONICA – Osvrt na uspješnost provedenih radionica i zadovoljstvo učenika istim te  KAKO REAGIRATI NA NEUSPJEH i podjela diploma za sudjelovanje na psihosocijalnim radionicama

Radionica održana:

15.06.2011. – većina učenika koja je sudjelovala u projektu

Razrada aktivnosti:

1.Sjesti se u krug

2.Uvod

Upoznavanje s temom: Kako reagirati na neuspjeh

S učenicima proveden razgovor o tome što čini uspjeh, a što neuspjeh, koji postupci vode do toga i što možemo učiti da postignemo uspjeh te kako se sve možemo nositi s neuspjehom. Učenicima je predstavljena važnost vještine prepoznavanja uzroka neuspjeha koja im je važna kako bi osvijestili i naučili metode koje im mogu pomoći da izbjegnu neuspjeh. Ova vještina može im pomoći da izbjegnu prekid školovanja, smanje stres i depresiju u školi, kod kuće i na prvom poslu. Pozitivnim razmišljanjem može se pobijediti neuspjeh jer ono mijenja naše ponašanje i raspoloženje, a time izgrađuje i naše samopoštovanje.

3. Upitnik: Učenici će dobiti  tri pitanja o nekom neuspjehu koji su doživjeli i načinima na koji su reagirali na njega nakon čega slijedi kratka diskusija.

4.Sastavnice vještine: – podijeljene učenicima nakon čega je uslijedila kratka rasprava:

 • Prosudi jesi li u nečemu doživio neuspjeh
 • Razmisli što je uzrokovalo neuspjeh
 • Koristi se vještinama pozitivnog razmišljanja
 • Razvij pozitivne metode kojima ćeš spriječiti budući neuspjeh
 • Donesi odluku želiš li ponovno pokušati
 • Počni ispočetka koristeći se novim metodama i idejama

5. Osvrt na projekt i sudjelovanje u radionicama (kuharskim i psihosocijalnim)

6. Druženje uz kekse i sokove i podjela diploma za uspješno sudjelovanje u psihosocijalnim radionicama

7. Izrada knjižice za sjećanje (učenici jedni drugima pišu lijepe poruke za kraj ove šk.godine i sudjelovanje u radionicama)

8.Ispunjavanje završnog evaluacijskog upitnika

9.Evaluacija realiziranog:

Učenici su bili iznenađeni i sretni zbog diploma koje su dobili i jako su se veselili završnom druženju. Naveli su da im je bilo jako lijepo cijelu godinu, da su puno naučili i na kuharskih, ali i na psihosocijalnim radionicama i ako će biti slijedeće godine projekt ponovno da će se sigurno prijaviti. Također su istakli da ovu školsku godinu, uz sve neuspjehe možda koje su doživjeli naučivši pritom s njim nositi se na razne načine, ipak opisuju kao svoj jedan veliki životni uspjeh.

Jelena Klopotan, psiholog                                                                                            Ana Bilić, socijalna radnica

Ovaj članak je dostupan i na: English

Projekt financiraju:

Popularne vijesti

Bjelovar – Slava R

U srijedu, 1.12.2010. su nam došli kolege profesori iz Bjelovara ...

Otvoreni poziv na pr

Poštovani, Čast nam je obavijestiti Vas da ste pozvani da sudjelujete ...

Krenule uvodne radio

Dana 24.11.2010. krenule se uvodne radionice jačanja psihosocijalnih kompetencija za ...

Prezentacija službe

Dana 9. svibnja 2011. je održana prezentacija za javnost povodom ...

DVD je snimljen!

Dana 21.11.2010., u prostorijama Centra “Slava Raškaj” je održano snimanje ...