Uši širom otvorene

Jačanje kompetencija učenika s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
enhr

« Uši širom otvorene » – U ovom projektu nitko nije isključen

Projekt « Uši širom otvorene – Jačanje kompetencija učenika s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama » ima svrhu uklanjanja predrasuda spram osoba s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama i povećavanja njihove zapošljivosti putem stručnog usavršavanja i razvijanja i primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru.

Svoju svrhu projekt namjerava ostvariti jačanjem strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih kompetencija učenika Centra “Slava Raškaj” i učenika u programu pomoćnog zanimanja kuhar/ slastičar u redovnoj strukovnoj ugostiteljskoj školi u Bjelovaru, jačanjem kompetencija nastavnica i nastavnika redovnih strukovnih škola (ugostiteljskog smjera) te osposobljavanjem, informiranjem i poticanjem predstavnika/ca poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada. Stoga projektne aktivnosti među ostalim sadrže osposobljavanje učenika s poteškoćama za rad putem praktičnih radionica iz kuharstva/ slastičarstva u simuliranom restoranu i radionica za jačanje psihosocijalnih kompetencija za rad, informativne seminare za poslodavce i nastavnike/ce te studijski posjet u Nizozemsku.

Uz ove aktivnosti napravit će se i koristiti DVD i priručnik kojima je cilj nastavnike informirati o karakteristikama učenika s različitim razvojnim teškoćama te im prikazati specifičnosti načina učenja i rezoniranja tih učenika, kako im individualizirati pristup,  prilagoditi program, kako prezentirati obrazovne sadržaje te na koji način ispitivati znanje. Objasnit će im njihove emocionalne i socijalne teškoće te mogućnosti prilagodbe i pružanja podrške uz primjere dobre prakse u zapošljavanju i vođenju karijere.

Projekt se financira iz pretpristupnih fondova Europske unije (IPA). Nositelj projekta je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a provodi ga Centar za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj», Zagreb. Izvodi se u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, Gradom Zagrebom i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar te uz suradničku pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Zagreb i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Riječima Tihomira Žiljka, djelatnika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i partnera u projektu: «Ovim projektom se na najbolji način pokazuje djelotvorno partnerstvo u  provođenju inkluzivnog strukovnog obrazovanja na načelima cjeloživotnog učenja. U ovom projektu nitko nije isključen. Ruše se administrativne barijere, a obrazovne ustanove nastoje na najbolji način pomoći mladim osobama u jačanju njihove zapošljivosti kroz jačanje strukovnih kompetencija ali i  unapređivanjem komunikacijskih vještina, timskog rada, njegovanjem otvorenosti za stalno učenje.»

Ovaj članak je dostupan i na: English

Projekt financiraju:

Popularne vijesti

Došla nam EU Delega

U četvrtak, 2.12.2010. došli su nam u posjet članovi EU ...

Sunce Šibenske eduk

Dana 15. lipnja 2011. u prostorijama Centra za odgoj i ...

Super kuhari!

U ponedjeljak, 13.12.2010. učenici Arijan, Zvonimir, Edi, Tomislava, Doris, Josipa, ...

Koliko su Uši širo

Grupa od dvadeset i sedmero nastavnika, poslodavaca i predstavnika grada ...

Održane prve zajedn

U četvrtak, 20.1.2011. su uspješno održane prve zajedničke radionice ...